به تولید مداوم ۲۴ ساعته دست یافتیم

به حول و قوه الهی و همت و تلاش همکاران شرکت کیمیا صنعت اسپادانا و کیمیا تعمیرات ، اصلاحات و بهینه سازیهای مورد نیاز کارخانه گندله سازی قطعه ساز سیرجان انجام و به تولید مداوم ۲۴ ساعته دست یافتیم اینجانب از همه همکاران تشکر نموده و دستمریزاد عرض مینمایم.

مدیریت شرکت کیمیا صنعت اسپادانا