نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی زنجان

شرکت کیمیا صنعت اسپادانا با حضور متخصصین گندله سازی خود، با هدف پیشبرد چشم انداز ۲۰ ساله کشور در جهت تولید گندله ی مورد نیاز صنایع فولادی و جلوگیری از خام فروشی محصولات معادن کشور، در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی زنجان حضور به عمل آورد.
امید است با حمایت و همدلی، کشورمان را از وابستگی بی نیاز نماییم.