یازدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی (MINEX 2022)

یازدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX 2022)

۲۹ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ / شبستان مصلی امام خمینی